Thôi xin đừng “đẻ” thêm bộ ngành mới nữa!

Ảnh chụp những nữ cửu vạn ở chợ Long Biên trong ngày 8.3. Liệu việc thành lập một Bộ Phụ nữ có ý nghĩa gì với họ? Ảnh: Phạm Đông
Ảnh chụp những nữ cửu vạn ở chợ Long Biên trong ngày 8.3. Liệu việc thành lập một Bộ Phụ nữ có ý nghĩa gì với họ? Ảnh: Phạm Đông
Ảnh chụp những nữ cửu vạn ở chợ Long Biên trong ngày 8.3. Liệu việc thành lập một Bộ Phụ nữ có ý nghĩa gì với họ? Ảnh: Phạm Đông
Lên top