Đại biểu Quốc hội ủng hộ nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên

Đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi (Đoàn Cần Thơ). Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi (Đoàn Cần Thơ). Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi (Đoàn Cần Thơ). Ảnh quochoi.vn.
Lên top