Bộ Nội vụ đề xuất quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ đề xuất quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Bộ Nội vụ đề xuất quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Bộ Nội vụ đề xuất quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top