Bộ Nội vụ rà soát cụ thể biên chế giáo dục, y tế của các địa phương

Ông Vũ Đăng Minh- Người phát ngôn Bộ Nội vụ trả lời tại cuộc họp. Ảnh: T.T
Ông Vũ Đăng Minh- Người phát ngôn Bộ Nội vụ trả lời tại cuộc họp. Ảnh: T.T
Ông Vũ Đăng Minh- Người phát ngôn Bộ Nội vụ trả lời tại cuộc họp. Ảnh: T.T
Lên top