Quấy rối tình dục, phạt "200k" - chuyện bi hài!

Người đàn ông ngoại quốc vỗ mông phụ nữ trong thang máy, và với mức phạt 200 ngàn.
Người đàn ông ngoại quốc vỗ mông phụ nữ trong thang máy, và với mức phạt 200 ngàn.
Người đàn ông ngoại quốc vỗ mông phụ nữ trong thang máy, và với mức phạt 200 ngàn.
Lên top