Phải có lãnh đạo chịu trách nhiệm, không phải anh đánh máy

Thông tư 45 về chương trình an ninh hàng không đang gây tranh cãi. Ảnh minh họa, nguồn: VIAGS.
Thông tư 45 về chương trình an ninh hàng không đang gây tranh cãi. Ảnh minh họa, nguồn: VIAGS.