Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phải có lãnh đạo chịu trách nhiệm, không phải anh đánh máy

Thông tư 45 về chương trình an ninh hàng không đang gây tranh cãi. Ảnh minh họa, nguồn: VIAGS.
Thông tư 45 về chương trình an ninh hàng không đang gây tranh cãi. Ảnh minh họa, nguồn: VIAGS.