Nhân tài mà “giẫm phải đinh” thì chỉ thiệt cho đất nước!

Nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Quốc tế TP.HCM (ảnh:MQ).
Nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Quốc tế TP.HCM (ảnh:MQ).
Nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Quốc tế TP.HCM (ảnh:MQ).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM