Không thể có nền hành chính lành mạnh khi lương công chức không đủ sống

Để thu nhập của công chức tăng cao, ổn định và bền vững, thì phải tính đến kế sách vẹn toàn hơn. Ảnh: Báo Đầu tư
Để thu nhập của công chức tăng cao, ổn định và bền vững, thì phải tính đến kế sách vẹn toàn hơn. Ảnh: Báo Đầu tư