Lương công chức

Bảng lương công chức cấp xã từ 1.7 thực hiện theo vị trí việc làm ra sao?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Bảng lương công chức cấp xã khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1.7 thực hiện theo vị trí việc làm ra sao?

2 chế độ nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1.7

Minh Hương |

Khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được hoàn thiện 2 chế độ nâng bậc lương.

Từ tháng 5.2024, lương công chức thi hành án dân sự được xếp ngạch mới

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc nganan12x@gmail.com hỏi: Theo quy định của pháp luật, từ tháng 5.2024 tới đây, đối với công chức thi hành án dân sự thì xếp lương các ngạch lương cụ thể như thế nào?

Mức lương công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, cùng mức độ phức tạp từ 1.7

Thục Quyên (T/H) |

Để xác định mức lương công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, cùng mức độ phức tạp khi cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024) cần căn cứ theo Điểm b Tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW 2018.

Bãi bỏ lương cơ sở, lương công chức, viên chức được tính thế nào?

Minh Hương |

Thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024, bảng lương mới công chức, viên chức sẽ bãi bỏ lương cơ sở. Vậy bảng lương của công chức, viên chức được tính thế nào?

Lương công chức, viên chức hưởng chính sách đặc thù trước và sau 1.7

Phương Minh |

Lương công chức, viên chức hưởng chính sách đặc thù trước và sau ngày 1.7.2024 có sự khác biệt rõ rệt.

Bậc lương chuyên viên chính có thể nhận sau cải cách tiền lương

Anh Kiệt |

Theo quy định, chuyên viên chính được xếp vào công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1). Bậc lương chuyên viên chính sẽ được điều chỉnh theo chính sách cải cách tiền lương mới từ ngày 1.7.2024.

Tin 20h: Lương công chức cao nhất năm 2024 có thể hơn 21 triệu đồng/tháng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 10.12: Lương công chức có thể lên tới 21 triệu đồng/tháng khi cải cách tiền lương; Dữ liệu quan trắc giao thông cho thấy Ngã Tư Sở đang rất khổ; Ngóng chờ đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025...

Lương công chức có thể lên tới 21 triệu đồng/tháng khi cải cách tiền lương

TRÀ MY |

Nhiều câu hỏi đặt ra, liệu cải cách tiền lương ngày 1.7.2024, tiền lương công chức, viên chức sẽ thay đổi ra sao, bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng như thế nào.

Bảng lương mới công chức lãnh đạo được xây dựng dựa vào yếu tố nào từ 2024?

MINH HÀ |

Căn cứ theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo sẽ được xây dựng dựa theo 4 yếu tố.

Dự kiến mức lương cao nhất của công chức viên chức khi cải cách tiền lương

MINH HÀ - THU THỦY |

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về hệ số lương của cán bộ công chức viên chức thì mức lương cao nhất của công chức hiện nay là công chức chuyên gia cao cấp xếp lương ở bậc 3 có hệ số lương là 10 (khoảng 18 triệu đồng/tháng). Nếu tăng hệ số 10 lên 12 thì mức lương của chuyên gia cao cấp sẽ vượt xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Dự kiến 2 cách tính tiền lương công chức trong năm 2024

Bảo Hân |

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, dự kiến tiền lương công chức năm 2024 được tính theo 2 cách.

Lương công chức Hà Nội tăng thêm bao nhiêu khi sửa Luật Thủ đô?

Huy Hùng |

Điều 18 dự thảo Luật Thủ đô quy định chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Lương công chức, viên chức tăng bao nhiêu khi cải cách tiền lương 2024?

MINH HÀ - THU THỦY |

Sau khi thực hiện cải cách tiền lương dự kiến từ ngày 1.7.2024, công chức, viên chức sẽ được hưởng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành và bảo đảm không thấp hơn mức tiền lương hiện hưởng.

Bảng lương công chức không phải lãnh đạo sau cải cách tiền lương 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Bảng lương công chức không giữ chức danh lãnh đạo sau cải cách tiền lương năm 2024 sẽ xây dựng theo nguyên tắc nào?