TPHCM đề xuất tăng lương gấp 2 lần mức bình quân cả nước: Xin cơ chế, không xin tiền

TP.Hồ Chí Minh đã có bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Ảnh: B.D
TP.Hồ Chí Minh đã có bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Ảnh: B.D