Hơn 3 ngàn nhà nghiên cứu, 141 tỉ đồng và... 1 công trình khoa học quốc tế

Năm 2015, thuật ngữ "nghiên cứu khoa học xếp tủ" được đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương đưa ra lần đầu khi chất vấn về tình trạng "bỏ ra hàng tỉ đồng nghiên cứu khoa học rồi in ấn đẹp, sau đó xếp tủ không ứng dụng". Ảnh: Quốc hội
Năm 2015, thuật ngữ "nghiên cứu khoa học xếp tủ" được đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương đưa ra lần đầu khi chất vấn về tình trạng "bỏ ra hàng tỉ đồng nghiên cứu khoa học rồi in ấn đẹp, sau đó xếp tủ không ứng dụng". Ảnh: Quốc hội
Năm 2015, thuật ngữ "nghiên cứu khoa học xếp tủ" được đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương đưa ra lần đầu khi chất vấn về tình trạng "bỏ ra hàng tỉ đồng nghiên cứu khoa học rồi in ấn đẹp, sau đó xếp tủ không ứng dụng". Ảnh: Quốc hội
Lên top