Chính thức công nhận tiêu chuẩn chức danh cho 422 Giáo sư, PGS năm 2019

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước phát biểu tại phiên họp thứ III Hội đồng giáo sư Nhà nước.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước phát biểu tại phiên họp thứ III Hội đồng giáo sư Nhà nước.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước phát biểu tại phiên họp thứ III Hội đồng giáo sư Nhà nước.
Lên top