BÚT KÝ- PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Sắc áo cam làm nên nguồn sáng cho đất ba- zan

Nhân viên Điện lực Quảng Trị tuyên truyền cho đồng bào ở Hướng Hóa về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: Hồ Tuấn Nghĩa.
Nhân viên Điện lực Quảng Trị tuyên truyền cho đồng bào ở Hướng Hóa về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: Hồ Tuấn Nghĩa.
Nhân viên Điện lực Quảng Trị tuyên truyền cho đồng bào ở Hướng Hóa về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: Hồ Tuấn Nghĩa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM