BÚT KÝ – PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Kăn Xoang, Akay và nước mắt của núi

Kăn Xoang cùng với “tương lai” Hồ Văn Sở  và Cu Xéo trong căn nhà của mình tại thôn Amor, xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HHL.
Kăn Xoang cùng với “tương lai” Hồ Văn Sở và Cu Xéo trong căn nhà của mình tại thôn Amor, xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HHL.
Kăn Xoang cùng với “tương lai” Hồ Văn Sở và Cu Xéo trong căn nhà của mình tại thôn Amor, xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HHL.