BÚT KÝ – PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Chỉ có ở Tà Cơn

Qua năm tháng, Tà Cơn vẫn vẹn nguyên lớp lớp sương mù, như đã từng phủ che những trận địa pháo của quân đội Mỹ.
Qua năm tháng, Tà Cơn vẫn vẹn nguyên lớp lớp sương mù, như đã từng phủ che những trận địa pháo của quân đội Mỹ.
Qua năm tháng, Tà Cơn vẫn vẹn nguyên lớp lớp sương mù, như đã từng phủ che những trận địa pháo của quân đội Mỹ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM