BÚT KÝ – PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Những người thầm lặng làm nên sự khác biệt

Bảo tàng Bản Đông (Bảo tàng liên minh chiến đấu Lào Việt).
Bảo tàng Bản Đông (Bảo tàng liên minh chiến đấu Lào Việt).
Bảo tàng Bản Đông (Bảo tàng liên minh chiến đấu Lào Việt).