BÚT KÝ - PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Sân bay Tà Cơn - lạ và quen...

50 năm sau chiến thắng Khe Sanh, sân bay Tà Cơn trở thành điểm đến của nhiều du khách. Ảnh: HA.
50 năm sau chiến thắng Khe Sanh, sân bay Tà Cơn trở thành điểm đến của nhiều du khách. Ảnh: HA.
50 năm sau chiến thắng Khe Sanh, sân bay Tà Cơn trở thành điểm đến của nhiều du khách. Ảnh: HA.