BÚT KÝ – PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Không ở Khe Sanh cũng nhớ Khe Sanh

Thị trấn Khe Sanh ngày hôm nay. Ảnh: PXD.
Thị trấn Khe Sanh ngày hôm nay. Ảnh: PXD.
Thị trấn Khe Sanh ngày hôm nay. Ảnh: PXD.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM