Người cựu binh già với “bảo tàng đặc biệt” về Bác Hồ

 Khu tưởng niệm được xây theo kiến trúc “nội công ngoại quốc” với tượng Bác Hồ đứng ở trung tâm được đặt trước khu đền thờ. Ảnh: CHÂU TƯỜNG
Khu tưởng niệm được xây theo kiến trúc “nội công ngoại quốc” với tượng Bác Hồ đứng ở trung tâm được đặt trước khu đền thờ. Ảnh: CHÂU TƯỜNG
Khu tưởng niệm được xây theo kiến trúc “nội công ngoại quốc” với tượng Bác Hồ đứng ở trung tâm được đặt trước khu đền thờ. Ảnh: CHÂU TƯỜNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM