Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Người cựu binh già với “bảo tàng đặc biệt” về Bác Hồ

 Khu tưởng niệm được xây theo kiến trúc “nội công ngoại quốc” với tượng Bác Hồ đứng ở trung tâm được đặt trước khu đền thờ. Ảnh: CHÂU TƯỜNG
Khu tưởng niệm được xây theo kiến trúc “nội công ngoại quốc” với tượng Bác Hồ đứng ở trung tâm được đặt trước khu đền thờ. Ảnh: CHÂU TƯỜNG