Người cựu binh già hơn 20 năm canh giấc ngủ đồng đội

Ông Liễu chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Di tích lịch sử Mộ tập thể liệt sĩ.
Ông Liễu chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Di tích lịch sử Mộ tập thể liệt sĩ.