Xử phạt người đăng tin sai sự thật về hoạt động của chốt kiểm soát dịch

Nội dung đăng tin sai sự thật của H được xác định ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các thành viên tham gia chốt kiểm soát. Ảnh: CAHN
Nội dung đăng tin sai sự thật của H được xác định ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các thành viên tham gia chốt kiểm soát. Ảnh: CAHN
Nội dung đăng tin sai sự thật của H được xác định ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các thành viên tham gia chốt kiểm soát. Ảnh: CAHN
Lên top