TPHCM: Đề nghị rút giấy phép nếu cơ sở vi phạm phòng dịch COVID-19 lần 3

Lên top