Phạt 12,5 triệu đồng quản trị Fanpage "Hải Phòng" đăng tin sai sự thật

Bài viết vi phạm trên Fanpage có tên “Hải Phòng”. Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng
Bài viết vi phạm trên Fanpage có tên “Hải Phòng”. Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng
Bài viết vi phạm trên Fanpage có tên “Hải Phòng”. Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng
Lên top