Công an Hà Nội xử lý 16 trường hợp đăng tin sai sự thật về COVID-19

Nhiều cá nhân đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19 để trục lợi. Ảnh: CA Hà Nội.
Nhiều cá nhân đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19 để trục lợi. Ảnh: CA Hà Nội.
Nhiều cá nhân đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19 để trục lợi. Ảnh: CA Hà Nội.
Lên top