Xử lý đối tượng buôn bán hơn 600 trang sức làm từ ngà voi

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X
Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X
Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X
Lên top