Khởi tố cặp vợ chồng đạo chích chuyên đục phá két sắt

Đôi vợ chông siêu đạo chích tại cơ quan công an. Ảnh: HL
Đôi vợ chông siêu đạo chích tại cơ quan công an. Ảnh: HL
Đôi vợ chông siêu đạo chích tại cơ quan công an. Ảnh: HL
Lên top