Xe khách đâm xe cứu hỏa: Có cần sửa quy định xe ưu tiên?