Giới tài xế khẳng định khó xử lý tình huống xe cứu hỏa đi ngược chiều