Infographic: Những loại xe nào được ưu tiên và dấu hiệu nhận biết?

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Các xe ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ phải phát tín hiệu còi, cờ theo đúng quy định (trừ xe tang).

 
 

Infographic

Lên top