Vi phạm rất nghiêm trọng, Trưởng phòng CSGT Đồng Nai bị cách chức

Lên top