Điều chuyển hơn 50 cảnh sát giao thông Đồng Nai về các huyện miền núi

Theo đại tá Văn Quyết Thắng, việc điều chuyển một số cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông về công an các phường xã là công tác thường xuyên, luân chuyển cán bộ chính quy về công an cấp xã, cấp thị trấn để tăng cường lực lượng_Ảnh: HAC
Theo đại tá Văn Quyết Thắng, việc điều chuyển một số cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông về công an các phường xã là công tác thường xuyên, luân chuyển cán bộ chính quy về công an cấp xã, cấp thị trấn để tăng cường lực lượng_Ảnh: HAC
Theo đại tá Văn Quyết Thắng, việc điều chuyển một số cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông về công an các phường xã là công tác thường xuyên, luân chuyển cán bộ chính quy về công an cấp xã, cấp thị trấn để tăng cường lực lượng_Ảnh: HAC
Lên top