Từ lái xe, cháu ông Trần Bắc Hà được dựng lên làm Tổng Giám đốc

Bị cáo Trần Anh Quang, cháu gọi cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà là ông họ. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Trần Anh Quang, cháu gọi cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà là ông họ. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Trần Anh Quang, cháu gọi cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà là ông họ. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top