Ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch BIDV đã sai phạm những gì tại 12 công ty "ma"?

Ông Trần Bắc Hà phát biểu trong một hội nghị ngành ngân hàng.
Ông Trần Bắc Hà phát biểu trong một hội nghị ngành ngân hàng.
Ông Trần Bắc Hà phát biểu trong một hội nghị ngành ngân hàng.
Lên top