“Đại gia” ngân hàng Trần Bắc Hà đã vi phạm những gì?

Ông Trần Bắc Hà. Ảnh: TL
Ông Trần Bắc Hà. Ảnh: TL
Ông Trần Bắc Hà. Ảnh: TL