Bị cáo Trần Lục Lang: Làm theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà vì “bị doạ cách chức”

Cựu Phó Tổng giám đốc BIDV Trần Lục Lang khi bị dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: Danh Dự.
Cựu Phó Tổng giám đốc BIDV Trần Lục Lang khi bị dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: Danh Dự.
Cựu Phó Tổng giám đốc BIDV Trần Lục Lang khi bị dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: Danh Dự.
Lên top