Trước giờ tuyên án, bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn tin mình vô tội

Bị cáo Hoàng Công Lương.
Bị cáo Hoàng Công Lương.
Bị cáo Hoàng Công Lương.
Lên top