Nói lời sau cùng, bị cáo Lương xin được tiếp tục "chữa bệnh cứu người"

BS Hoàng Công Lương
BS Hoàng Công Lương
BS Hoàng Công Lương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top