Nói lời sau cùng, bị cáo Lương xin được tiếp tục "chữa bệnh cứu người"

BS Hoàng Công Lương
BS Hoàng Công Lương
BS Hoàng Công Lương
Lên top