Viện Kiểm sát lý giải thay đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương

Bị cáo Hoàng Công Lương.
Bị cáo Hoàng Công Lương.
Bị cáo Hoàng Công Lương.
Lên top