Tăng mức xử phạt với hành vi hút thuốc ở địa điểm cấm

Việc hút thuốc lá ở những địa điểm cấm sẽ bị xử phạt nặng. Ảnh: LĐO
Việc hút thuốc lá ở những địa điểm cấm sẽ bị xử phạt nặng. Ảnh: LĐO
Việc hút thuốc lá ở những địa điểm cấm sẽ bị xử phạt nặng. Ảnh: LĐO
Lên top