Phạt bao nhiêu tiền nếu hút thuốc lá nơi cấm?

Tỉ lệ phạt người hút thuốc lá nơi cấm khá thấp. Ảnh: PV
Tỉ lệ phạt người hút thuốc lá nơi cấm khá thấp. Ảnh: PV
Tỉ lệ phạt người hút thuốc lá nơi cấm khá thấp. Ảnh: PV
Lên top