"Độ", nẹt pô xe máy sẽ bị xử phạt như thế nào?

Nhiều chủ phương tiện thiếu ý thức nẹt pô sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật. Ảnh: PLO.
Nhiều chủ phương tiện thiếu ý thức nẹt pô sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật. Ảnh: PLO.
Nhiều chủ phương tiện thiếu ý thức nẹt pô sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật. Ảnh: PLO.
Lên top