HÀNH VI HÚT THUỐC LÁ NƠI CÔNG CỘNG:

Quy định nhiều, xử phạt ít!

Hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, tập trung đông người vẫn vô tư diễn ra. Ảnh: THÙY LINH
Hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, tập trung đông người vẫn vô tư diễn ra. Ảnh: THÙY LINH
Hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, tập trung đông người vẫn vô tư diễn ra. Ảnh: THÙY LINH
Lên top