BÌNH ĐỊNH:

Tạm giam 4 tháng Trưởng Phòng Thanh tra thuế nhận tiền doanh nghiệp