Say rượu lên Facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19

Công an huyện Vũ Quang triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19 trên Facebook
Công an huyện Vũ Quang triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19 trên Facebook
Công an huyện Vũ Quang triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19 trên Facebook
Lên top