Hà Tĩnh: Thêm đối tượng bị phạt vì đăng sai sự thật về dịch COVID –19

Trương Thị Thắm sau khi bị triệu tập làm việc đã phải nộp phạt 10 triệu đồng do dùng facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19.
Trương Thị Thắm sau khi bị triệu tập làm việc đã phải nộp phạt 10 triệu đồng do dùng facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19.
Trương Thị Thắm sau khi bị triệu tập làm việc đã phải nộp phạt 10 triệu đồng do dùng facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19.
Lên top