Hà Tĩnh: Triệu tập 2 người đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Đối tượng Thắm bị triệu tập làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19. Ảnh: CAHT
Đối tượng Thắm bị triệu tập làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19. Ảnh: CAHT
Đối tượng Thắm bị triệu tập làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19. Ảnh: CAHT
Lên top