Quảng Trị: Tăng cường cảnh sát cơ động lên vùng biên giới để phòng chống pháo nổ

Lực lượng Cảnh sát cơ động được tăng cường ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng Cảnh sát cơ động được tăng cường ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng Cảnh sát cơ động được tăng cường ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.