Nhiều trường hợp bị thương tích nặng do nổ pháo trái phép

Bàn tay bệnh nhân L dập nát do nổ pháo trái phép. Ảnh: Lê Phi Long
Bàn tay bệnh nhân L dập nát do nổ pháo trái phép. Ảnh: Lê Phi Long
Bàn tay bệnh nhân L dập nát do nổ pháo trái phép. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM