Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phát hiện đầu lâu, xương cốt phụ nữ khi hút bể phốt vệ sinh