Nữ tiểu thương chiếm đoạt hàng chục tỉ để trả nợ

Hoàng Thị Hải Yến tại cơ quan công an. Ảnh: Q. Trường.
Hoàng Thị Hải Yến tại cơ quan công an. Ảnh: Q. Trường.
Hoàng Thị Hải Yến tại cơ quan công an. Ảnh: Q. Trường.
Lên top